بایگانی دسته‌ی: قرارداد‌های عمرانی

کاربرد HSE در پروژه های عمرانی و نفتی چیست؟

منظور از HSE چیست؟ HSE کلمه‌ای است که از حروف اول سه لغت  Health (بهداشت)، Safety (ایمنی) وEnvironment  (محیط‌زیست) تشکیل شده است. منظور از HSE در پروژه‌های عمرانی و نفتی، الزامات و اقداماتی است که باید برای حفظ بهداشت محیط و کار، ایمنی کارگران و حفاظت از محیط زیست در نظر گرفته شوند. توجه به HSE یکی از مهم‌ترین ارکانی است که سبب آغاز، توسعه و حفظ درست و […]

قراردادهای عمرانی از نظر تامین منابع مالی و موضوع چه نکاتی را شامل می‌شود؟

قراردادهای عمرانی از نظر تامین منابع مالی در قالب دو دسته بندی متفاوت بررسی می­گردد؛ دسته بندی اول قراردادهای عمرانی را به دو دسته قرارداد با مصالح و قرارداد دستمزدی تقسیم می­‌کند و دسته بندی دوم این قراردادها را به دو دسته قراردادهای غیر استقراضی و قراردادهای استقراضی تقسیم می‌­نماید؛ که قراردادهای غیر استقراضی خود شامل روش‌­های تامین منابع از محل اعتبارات عمرانی، […]