بایگانی برچسب: حق مسکن

حق مسکن ۱۴۰۰ کارگران + قرارداد کار

افزایش حق مسکن ۱۴۰۰ پس از طی مراحل تصویب که شامل پیشنهاد افزایش حق مسکن در شورای عالی کار، ارائه پیشنهاد افزایش حق مسکن به هیات دولت توسط وزیر کار، بررسی پیشنهاد افزایش حق مسکن سال ۱۴۰۰ در کمسیون اقتصادی دولت و در نهایت تصویب بخشنامه حق مسکن ۱۴۰۰ در هیات دولت است به ایستگاه آخر رسید. […]

جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۹

جدول حداقل حقوق و دستمزد سال 99 - جدول حقوق سال 99 - حقوق اداره کار سال ۹۹

جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۹ در نشست تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران ،میزان افزایش دستمزد «کارگران حداقلی بگیر» و «سایر سطوح مزدی» تعیین و تصویب شد و در نهایت اعضای جلسه درصد افزایش مزد کارگران حداقلی بگیر را ۲۶ درصد (شروع از تیر ماه سال ۹۹ و ماههای قبل ۲۱ درصد میباشد) و درصد […]