آخرین مقالات

فروشگاه مشاور گستر

فروشگاه مشاور گستر:

 موسسه ای است خصوصی ،غیر تجاری و مستقل با شعار” ما همیشه در کنار شما هستیم ” که فعالیت رسمی خود را در زمینه مشاوره و آموزش به کارآفرینان ،کارفرمایان و کارگران در ایران شروع نموده است .

این موسسه شامل مجموعه ای تخصصی در زمینه مشاوره، آموزش و اجرای امور اداری،مدیریت منابع انسانی،روابط کار، اخذ صلاحیتها و رتبه بندی شرکتها ،برقراری بیمه بیکاری ،کارشناسی حوادث ناشی از کار،مشاوره در خصوص انعقاد انواع قراردادهای بیمه ای،پیگیری بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور ،تهیه نظام نامه ایمنی و آیین نامه انظباط کار ، در کشور می باشد .

چرا مشاور گستر

معرفی مدیر عامل

آخرین محصولات

انواع قرارداد کار بدون بیمه

دانلود قرارداد مربیان باشگاه

تومان250,000

انواع قرارداد کار بدون بیمه

دانلود قرارداد مشاورین املاک

تومان250,000

انواع قرارداد کار بدون بیمه

دانلود قرارداد حق تدریس

تومان250,000

انواع قرارداد کار بدون بیمه

دانلود قرارداد خدمات مهندسی

تومان290,000

قرارداد کار کارگری

دانلود قرارداد کار ماهانه 1400

تومان245,000

انواع قرارداد کار بدون بیمه

دانلود قرارداد درصدی پرسنل سالن های زیبایی

تومان290,000

محصولات پرفروش

انواع قرارداد کار بدون بیمه

دانلود قرارداد مربیان باشگاه

تومان250,000

انواع قرارداد کار بدون بیمه

دانلود قرارداد مشاورین املاک

تومان250,000

انواع قرارداد کار بدون بیمه

دانلود قرارداد حق تدریس

تومان250,000

انواع قرارداد کار بدون بیمه

دانلود قرارداد خدمات مهندسی

تومان290,000

قرارداد کار کارگری

دانلود قرارداد کار ماهانه 1400

تومان245,000

انواع قرارداد کار بدون بیمه

دانلود قرارداد درصدی پرسنل سالن های زیبایی

تومان290,000

مشتریان مشاور گستر