در این بخش از آموزش به بررسی و محاسبه مالیات کسورات مالیات حقوق ۱۴۰۰ کارگران می پردازیم.

در مواد ۸۴ و ۸۶ قانون مالیات های مستقیم کارفرما مکلف است مالیات بر حقوق کارگران خود را به طور ماهیانه محاسبه و از حقوق آنان کسر نماید و طبق لیست های مخصوص به حساب سازمان امور مالیاتی و دارایی واریز نماید.

طبق قانون بودجه سالانه کشور همه ساله دو آیتم مشخص می شود:
۱- تعیین سقف معافیت مالیاتی
۲- تعیین نحوه تعلق مالیات بر درآمد مازاد بر درآمد معاف
برای مثال در سال ۱۴۰۰ سقف معافیت مالیاتی ماهیانه مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان مشخص شده و برای حقوق بالای ۴ میلیون تومان پله های مالیاتی تعیین شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم تمام حقوق و دستمزد و مزایای مشمول مالیات هستند به غیر از موارد معاف.

اقلام معاف از مالیات حقوق ۱۴۰۰ به شرح زیر هستند:

بن – مسکن – اولاد – هزینه مهد کودک – یارانه غذا – ایاب و ذهاب
• سنوات پایان خدمت
•خسارت اخراج و بازخرید خدمت
•حق سنوات
•حقوق ایام مرخصی استفاده نشده
•هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل
•مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه و خانه های ارزان قیمت سازمانی محل کارخانه یا خارج از آن
•مبالغ حاصل از بیمه جبران خسارت بدنی ومعالجه و امثال آن.

مراحل محاسبه مالیات بر حقوق ۱۴۰۰
مراحل محاسبه مالیات بر حقوق تقریبا مانند محاسبه حق بیمه است. ابتدا اقلام معاف و مشمول مالیات را تفکیک می کنیم و سپس اقلام مشمول را با هم جمع می کنیم بعد مبلغ به دست آمده را با پله های مالیاتی تطبیق می دهیم و در پایان مالیات بر حقوق را محاسبه می کنیم.

مراحل محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۰ کارگران

مثال محاسبه مالیات حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰

برای درک بهتر مثالی که در قسمت حق بیمه حل کردیم برای این قسمت نیز حل می کنیم:

حقوق و دستمزد و مزایای کارگری در سال ۱۴۰۰ به صورت زیر پرداخت می شود.

مبلغ عنوان
۲۷,۴۴۰,۱۱۵ حقوق ماهانه
۴.۵۰۰.۰۰۰ حق مسکن
۶.۰۰۰.۰۰۰ بن کارگری
۲.۶۶۵.۴۹۵ حق اولاد (۱ف)
۸.۴۵۳.۱۴۴ اضافه کاری (۵۰ س)
۴.۱۱۶.۰۱۷ نوبت کاری (ص-ع-ش)
۲.۶۵۵.۴۹۵ جمعه کاری (۳ روز)

چون تمام آیتم های فوق مشمول مالیات هستن پس تمام مبالغ را با هم جمع می کنیم:
جمع اقلام مشمول مالیات
۴۲.۶۶۴.۷۷۱ ریال

بر اساس پله های مالیاتی که در جز ۴ بند الف تبصره ۲۱ قانون بودجه ۱۴۰۰ کشور آمده است مبلغ فوق را تطبیق می دهیم:

جدول مالیات حقوق ۱۴۰۰

همانطور که مشاهده می نمایید درآمد این کارگر در پله دوم مالیات حقوق ۱۴۰۰ کارگران قرار می گیرد. پس:

۱- تا مبلغ ۴ میلیون ریال معاف است.

۲- مازاد بر ۴ میلیون تومان مشمول ۱۰ درصد مالیات

مبلغ مشمول مالیات   ۲.۶۶۴.۷۷۱ = ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ – ۴۲.۶۶۴.۷۷۱

مبلغ مالیات  ۲۶۶.۴۷۷ = ۲.۶۶۴.۷۷۱ × ۰.۱

مثال دوم محاسبه مالیات حقوق کارگران

فرض کنیم درآمد مشمول مالیات کارگری ۱۵ میلیون تومان باشد مالیات حقوق ۱۴۰۰ این کارگر به شرح زیر است:

مثال محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۰ در پله ۴

همانطور که در جدول فوق مشاهده می کنید محاسبه مالیات پله به پله انجام می شود و در پایان با هم جمع می شود و مالیات بر حقوق بدست می آید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در تمام زمینه های حقوقی با همکاران ما در مشاورگستر همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید