هر آنچه در مورد بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و بیمه حوادث باید بدانید!

مقدمه:

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و بیمه حوادث یکی از مهمترین بیمه نامه هایی است که باید خریداری نماید. ایمنی در محیط کار و داشتن مسئولیت جانی کارگران از مهمترین نیاز های هر کارفرمایی است. برابر با مقررات فصل ۴ قانون کار بویژه مواد ۹۱ و ۹۵ قانون کار کارفرما مسئولیت بسیار سنگینی در قبال کارگران دارد.

بدیهی است که هر چه مسئولیت سنگین باشد بروز حوادث کار می تواند خسارت های بسیار سنگینی به کارگاه و کارفرما وارد نماید.

در همین راستا انتخاب بیمه نامه مناسب برای کارفرمایان امری حیاتی است. در این مطلب از سایت مشاور گستر بررسی و مقایسه بیمه مسئولیت کارفرما و بیمه حوادث شغلی می‌پردازیم تا تفاوت این دو بیمه نامه مهم را بهتر درک کنید.

 بیمه مسئولیت کارفرما و بیمه حوادث
بیمه مسئولیت کارفرما و بیمه حوادث

بیمه مسئولیت کارفرما چیست؟

بیمه مسئولیت کارفرما یا بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و کارگران، خسارات بدنی وارده به کارگران در محیط کار و در حین انجام کار که عامل آن اهمال و قصور کارفرما باشد را تحت پوشش قرار می‌دهد. پوشش‌های  اصلی بیمه مسئولیت کارفرما شامل جبران هزینه‌های پزشکی و غرامت نقص عضو و یا فوت کارگران است.

این بیمه نامه دارای کلوزهای (الحاقیه های) مختلفی در جهت تکمیل پوشش‌های بیمه نامه است. هر کارفرما با توجه به شرایط شغلی که دارد می‌تواند بیمه مسئولیت کارفرمای مرتبط با نوع فعالیت شغلی خود( مانند: بیمه مسئولیت ساختمانی، بیمه مسئولیت کارفرماهای واحد‌های تولیدی، خدماتی، بیمه نامه های مسئولیت حرفه ای و  …) را خریداری نماید.


انواع بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

بر اساس شرایط بیمه مسئولیت مدنی، دسته بندی زیر برای این بیمه نامه انجام گرفته است:

 1. بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و کارگران (که نوعی از آن بیمه مسئولیت ساختمانی است)
 2. بیمه مسئولیت حرفه ای
 3. بیمه مسئولیت مدنی عمومی
 4. بیمه مسئولیت مدنی فنی مدیران
 5. بیمه مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا
 6. بیمه مسئولیت مدنی طرح‌های مخصوص
 7. بیمه مسئولیت قراردادی

 پوشش‌های بیمه مسئولیت کارفرما

پوشش های اصلی این بیمه به شرح زیر می‌باشد.

 • جبران هزینه های پزشکی در هر بار خسارت
 • جبران هزینه های پزشکی در طول مدت داشتن بیمه نامه
 • جبران خسارات دیه در ماه های حرام
 • جبران خسارات دیه در ماه های عادی
 • جبران خسارات جانی وارد شده در قبال اشخاص ثالث
 • جبران خسارت حداکثر دیه مورد درخواست در طول مدت بیمه نامه

بیمه مسئولیت کارفرما علاوه بر پوشش‌های فوق، دارای پوشش‌های اضافی در قالب کلوزهای بیمه‌ای می‌باشد که معمولا کارفرمایان برای داشتن پوشش کامل از کلوزهای زیر کمک می‌گیرند.

در مقاله وظایف کارفرما در حوادث ناشی از کار با جزئیات کارهایی که کارفرما پس از وقوع حوادث برای کارگران خود باید انجام دهد آشنا شدیم.


بیمه مسئولیت کارفرما و بیمه حوادث
کلوزهای اضافی بیمه مسئولیت کارفرما

کلوزهای اضافی بیمه مسئولیت کارفرما

برای داشتن پوشش‌های کامل در انواع بیمه مسئولیت کارفرما، کارفرمایان می توانند موارد زیر به عنوان پوشش‌های اضافی به بیمه مسئولیت اضافه کنند.

 • پوشش بیمه ای مسئولیت کارفرما در قبال خسارات جانی که ممکن است برای افراد ثالث (افرادی که هیچگونه رابطه کاری با کارگاه بیمه شده ندارند) اتفاق بیافتد. با این پوشش مسئولیت بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث، با تعهدات بیمه نامه و معمولا تا دو نفر جانی پوشش می‌گیرد.
 • داشتن پوشش بیمه ای مسئولیت مدنی در قبال سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی. در این پوشش تا سقف مالی که در این کلوز در قبال سازمان تامین اجتماعی مشخص شده است مسئولیت بیمه گذار در قبال سازمان تامین اجتماعی پوشش می‌گیرد. نحوه محاسبه سقف سرمایه معمولا بصورت :(حقوق پایه*۱۲ماه ماکزیمم تا۱۰سال)می‌باشد.
 • پوشش پرداخت هزینه‌های پزشکی بدون اعمال تعرفه. با انتخاب این کلوز، کارفرمایان در مقابل هزینه‌های پزشکی بدون اعمال تعرفه تا سقف مورد درخواست در این بیمه نامه پوشش دارد.
 • پوشش بیمه مسئولیت پرداخت خسارت بدون رای دادگاه
 • پوشش  افزایش دیات برای سال‌های آتی (یکسال، دو سال)
 • پوشش بیمه‌ای افزایش تعداد کارگران در طول مدت داشتن بیمه نامه
 • پوشش بیمه‌ایی اعمال متقابل کارگران در قبال یکدیگر
 • پوشش بیمه‌ای مسئولیت بیمه گذار در مقابل کارگران در اماکن وابسته به محیط کارگاه
 • پوشش بیمه‌ای مسئولیت بیمه گذار در قبال کارگران، ناشی از حوادث غیر مرتبط با فعالیت اصلی بیمه شده در محیط کارگاه
 • پوشش بیمه‌ای مسئولیت بیمه گذار برای ماموریت‌های خارج از کارگاه کارگران و کارگران وی.  کلوز مذکور با نام می‌باشد و بیمه گذار باید لیست اسامی افراد بیمه شده را به شرکت بیمه ارائه دهد.
 • پوشش بیمه ای مسئولیت بیمه گذار برای حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی در محیط کارگاه

 مثال: برخی از کارگاه ها اماکن وابسته به کارگراه اصلی مانند: نماز خانه، غذاخوری، انبار، سالن ورزشی و … دارند. سوالی که در این خصوص برای کارفرمایان این کارگاه ها مطرح می شود، این است که آیا بیمه مسئولیت حوادث کارفرما مربوط به کارگران در این اماکن وابسته را پوشش میدهد، یاخیر؟

برای بررسی این موضوع باید در دو حالت به آن بپردازیم:

الف) در حالتی که آدرس اماکن وابسته به کارگاه و آدرس کارگاه اصلی یکی باشد، یعنی هر دو در یک مکان باشند. بیمه مسئولیت کارفرما در حالت پایه حوادث مربوطه را پوشش خواهد داد و نیاز به اقدام خاصی نیست.

ب) در حالتی که اماکن وابسته به کارگاه اصلی و کارگاه اصلی با فاصله از هم قرار گرفته باشند.( یعنی هر کدام دارای آدرس جداگانه باشند). بیمه مسئولیت در حالت پایه حوادث را پوشش نخواهد داد. برای رفع این مشکل باید یک بند به نام پوشش بیمه‌ای مسئولیت بیمه گذار در مقابل کارگران در اماکن وابسته به محیط کارگاه به قرار داد اضافه نمود و هزینه آن را پرداخت کرد. در این حالت دیگر نگرانی در مورد حوادث رخ داده در اماکن وابسته وجود نخواهد داشت و بیمه آن را پوشش می دهد.

بیمه حوادث

در این بیمه نامه، حوادثی که در اثر فعالیت شغلی و یا غیر شغلی به بیمه شده وارد شود، توسط بیمه حوادث قابل جبران می‌باشد. بیمه حوادث بیمه نامه ای ارزان است که پوشش‌های بیمه ای ارزنده ای را در مقابل این حق بیمه کم به بیمه گذاران خود ارائه می‌کند.

پوشش‌های بیمه حوادث

 • پوشش فوت
 • پوشش نقص عضو
 • پوشش ازکارافتادگی دائم و جزئی
 • جبران هزینه های پزشکی و هزینه های بستری

در بیمه نامه حوادث بر اساس سقف تعهدات مشخص شده در هر بیمه نامه، جبران خسارت هر کدام از پوشش‌های فوق از سوی شرکت بیمه انجام می‌شود. حق بیمه، بیمه حوادث شغلی بر اساس میانگین سنی افراد تحت پوشش و طبقه شغلی که در آن قرار دارند و میزان سرمایه مورد درخواست، مشخص می‌شود.


تفاوت بیمه مسئولیت کارفرما با بیمه حوادث

این دو بیمه نامه از لحاظ ماهیت بیمه ای دو بیمه نامه کاملا جدا هستند که در دو شاخه بیمه‌ای متفاوت قرار دارند. از این رو تفاوت‌هایی اساسی هم در موضوع بیمه شده و هم در پوشش های ارائه شده در هر بیمه نامه وجود دارد که متاسفانه بیشتر افراد از آن بی اطلاع هستند. از این رو ما نیاز به بررسی تفاوت های دو بیمه نامه را احساس کرده و به طور کامل به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم. تفاوت بیمه مسئولیت و بیمه حوادث را می‌توان به صورت نکات زیر بیان کرد:

 1. در بیمه مسئولیت کارفرما خسارت‌هایی که مربوط به پرداخت دیات باشد، بر اساس دیه ماه عادی و ماه حرام محاسبه شده و به صورت کامل پرداخت می شود. اما در بیمه حوادث میزان دیات پرداختی بر اساس سرمایه منظور شده در بیمه نامه پرداخت می‌شود و دارای سقف معینی می‌باشند.
 2. هزینه های نقص عضو در بیمه مسئولیت، همانند خسارت دیات بر اساس میزان خسارت واقعی اتفاق افتاده محاسبه شده و پرداخت می‌شود. اما در بیمه حوادث میزان خسارت پرداختی از سوی شرکت بیمه بر اساس سرمایه بیمه نامه قابل پرداخت بوده و بر اساس سقف تعهدات هر بیمه نامه پرداخت می‌شود.
 3. بیمه مسئولیت می‌تواند به صورت بی نام صادر شود و آوردن نام بیمه شده‌ها در بیمه نامه اجباری نیست، اما در بیمه حوادث حتما باید مشخصات کامل فرد بیمه شده در بیمه نامه آورده شود و در صورت کم و یا زیاد شدن تعداد افراد تحت پوشش حتما باید  تغییرات اتفاق افتاده در بیمه نامه اعمال شود.
 4. بیمه حوادث همه خسارات شغلی و غیر شغلی که  ممکن است در ۲۴ ساعت شبانه روز و در طول مدت داشتن بیمه نامه حوادث اتفاق بیافتد را تحت پوشش قرار می‌دهد. اما در بیمه مسئولیت کارفرما فقط حوادث مرتبط کاری که در محل کار اتفاق افتاده باشند و در اثر فعالیت کاری قابل جبران می باشد.
 5. برای کارفرما، بیمه نامه های مسئولیت با توجه به کلوزهای اضافی که می‌تواند روی بیمه نامه‌ها داشته باشد، نسبت به بیمه حوادث یک بیمه نامه کاملی است و همه خسارت‌هایی که مسئولیتش متوجه کارفرماست را تحت پوشش قرار می‌دهد.
 6. اگر حین کار حادثه‌ای برای کارگر شما پیش آید که خود شما مقصر آن خسارت شناخته شوید، جدا از بحث تقصیر کارگر، فرد خسارت دیده می‌تواند از کارفرما شکایت کرده و جبران خسارت را طلب نماید. در این صورت بیمه می تواند پوشش کامل‌تری را برای کارفرما داشته باشد و در بیمه حوادث فرد کارفرما در قبال چنین اتفاقی هیچ پوششی را ندارد.
 7. با توجه به کلوزهای بیمه نامه مسئولیت، امکان پرداخت دیه بدون رای دادگاه وجود دارد. اما در بیمه حوادث چنین امکانی برای پرداخت خسارت وجود ندارد.
 8. بیمه مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث با توجه به پوشش‌هایی که دارد می‌تواند خسارات جانی وارد شده به افراد ثالث را جبران کند که چنین پوششی در بیمه نامه حوادث وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید