افزایش حق مسکن ۱۴۰۰ پس از طی مراحل تصویب که شامل پیشنهاد افزایش حق مسکن در شورای عالی کار، ارائه پیشنهاد افزایش حق مسکن به هیات دولت توسط وزیر کار، بررسی پیشنهاد افزایش حق مسکن سال ۱۴۰۰ در کمسیون اقتصادی دولت و در نهایت تصویب بخشنامه حق مسکن ۱۴۰۰ در هیات دولت است به ایستگاه آخر رسید. هیات دولت در جلسه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰با پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران از مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال در سال ۹۹ به ۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال موافقت کرد. این افزایش از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۰ باید اجرایی شود بنابراین حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۰ از ابتدای سال مبلغ چهار صد و پنجاه هزارتومان خواهد بود.

زمان پرداخت حق مسکن ۱۴۰۰

زمان اجرایی شدن افزایش حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۰و نحوه ی اعمال در فیش حقوق کارگران

«حق مسکن» تنها مولفه‌ی دستمزد است که تصویب نهایی و ابلاغ آن، نیازمند نظر و رای هیات وزیران است. یعنی تصمیم و رای شورای عالی کار برای افزایش این مولفه مزدی به تنهایی، قابلیت اجرایی ندارد و باید حتماً افزایش حق مسکن در هیات دولت به تصویب برسد.

بر اساس مصوبه هیات وزیران، زمان اجرای حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی کارگران مطابق مصوبه شورای عالی کار از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۰ است و کارفرمایان ملزم هستند ما به التفاوت حق مسکن کارگران در این ماه را نیز بپردازند.

در کارگاه هایی که حقوق و مزایای فروردین ۱۴۰۰ با حق مسکن سیصد هزارتومان و قبل از تصویب افزایش حق مسکن ۱۴۰۰ پرداخت شده است چه کار باید بکنند؟

حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۰ در ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تصویب شد. بنابراین در این زمان اغلب کارفرمایان حقوق و مزایای ماه های فروردین ماه را پرداخت نموده اند. بنابراین با توجه به عدم تصویب حق مسکن تا آخر فروردین ماه حق مسکن فروردین را نیز بر مبنای حق مسکن سال ۹۹ پرداخت کرده بودند.

در چنین شرایطی مبالغی که در ماه های گذشته از بابت حق مسکن ۱۴۰۰ کارگران پرداخت شده است به صورت علی الحساب بوده و باید مابه التفاوت حق مسکن ۱۴۰۰ نیز پرداخت گردد.


میزان افزایش حق مسکن ۱۴۰۰

افزایش واقعی حق مسکن ۱۴۰۰ چقدر است؟

در ظاهر امر حق مسکن ۱۴۰۰نسبت به حق مسکن ۹۹ به میزان ۵۰ درصد و به مبلغ ۱۵۰هزارتومان افزایش یافت. ولی آن چیزی که به صورت خالص به کارگران تعلق می گیرد این مبلغ به صورت کامل نخواهد بود.

چنانچه حقوق و مزایای کارگری در مجموع از ۴ میلیون تومان بیشتر باشد در اولین پله از مبلغ مازاد بر سقف معافیت مالیاتی ۱۴۰۰ به میزان ۱۰ درصد کسر می گردد.

از طرفی چون حق مسکن ۱۴۰۰ نیز مشمول کسر حق بیمه تامین اجتماعی است مبلغ ۷ درصد از آن نیز به عنوان حق بیمه سهم کارگر کسر و به حساب تامین اجتماعی واریز خواهد گردید.

اگر حقوق و مزایای کارگری کمتر از سقف معافیت مالیاتی باشد مبلغ ۴۱۸.۵۰۰ تومان به صورت خالص به عنوان حق مسکن ۱۴۰۰ به کارگر می رسد.

اگر حقوق و مزایای کارگری بیشتر از سقف معافیت مالیاتی ۱۴۰۰ باشد نیز در مجموع ۱۷ درصد از بابت بیمه و مالیات کسر و مبلغ خالص ۳۷۳.۵۰۰ تومان به کارگر خواهد رسید.


متن بخشنامه و مصوبه حق مسکن ۱۴۰۰

بخشنامه حق مسکن ۱۴۰۰

در بخش های قبلی توضیح داده شد که افزایش حق مسکن در هیات وزیران تصویب می شود. بنابراین به چنین مصوباتی عنوان مصوبه یا تصویب نامه اطلاق می شود و به صورت صحیح عبارت مصوبه افزایش حق مسکن ۱۴۰۰ کارگران به کار برده می شود.

متن کامل مصوبه حق مسکن

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۲۲/۲/۱۴۰۰ به پیشنهاد شورای عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۲) اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری -مصوب ۱۳۷۰- تصویب کرد:

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۰، ماهانه مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار (۴.۵۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

بخشنامه افزایش حق مسکن ۱۴۰۰ کارگران مصوبه ۱۴۰۰/۲/۲۲هیات وزیران


نرخ افزایش حق مسکن ۱۴۰۰

چرا حق مسکن کارگران سال ۱۴۰۰ همزمان با افزایش حقوق و مزایای ۱۴۰۰ کارگران قانون کار تصویب نشد؟

هر یک از اقلام مزد و مزایای کارگران قانون کار از لحاظ قانونی دارای مرجع ذیصلاح برای تصویب است. حقوق کارگران برابر با قانون کار هر سال در شورای عالی کار تعیین و بخشنامه مزد هر سال مانند بخشنامه مزد ۱۴۰۰ تصویب می شود. ولی حق مسکن از مصوبات هیات دولت است. الزامی به افزایش حق مسکن کارگران  به صورت سالیانه و یا مقطع زمانی مشخصی برای این افزایش وجود ندارد. بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی و نیز فعالیت ها و تلاش های تشکل ها و نهادهای کارگری ابتدا پیشنهادی جهت افزایش حق مسکن کارگران در شورای عالی کار مطرح شده و توسط شرکای اجتماعی (نمایندگان دولت – نمایندگان کارگری – نمایندگان کارفرمایی) بررسی شده و در نهایت چنانچه نسبت به افزایش حق مسکن به توافق برسند این توافق به صورت پیشنهاد تهیه و توسط وزیر کار که عضوی از شورای عالی کار است به هیات دولت ارائه می گردد. در پیشنهاد افزایش حق مسکن هم مبلغ و هم زمان اجرایی شدن افزایش حق مسکن کارگران تعیین می شود.

پیشنهاد شورای عالی کار ابتدا در کمسیون اقتصادی هیات دولت که شامل وزرای حوزه اقتصادی و کارگری هست بررسی و تصویب می شود. پس از تصویب پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۰ برای اجرایی شدن افزایش حق مسکن ۱۴۰۰ در هیات دولت مطرح شده و در صورت تصویب لازم الاجرا می شود.

در خصوص افزایش حق مسکن سال ۱۴۰۰ نیز این فرایند طی شد و پس از تعیین افزایش حقوق ۱۴۰۰ قانون کار پیشنهاد افزایش حق مسکن نیز مطرح و پس از طی مراحل فوق درنهایت در جلسه مورخه ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ به تصویب هیات دولت رسید. بنابراین الزامی به افزایش حق مسکن ۱۴۰۰ همزمان با افزایش حقوق ۱۴۰۰ کارگران وجود ندارد.


میزان افزایش حق مسکن ۱۴۰۰ نسبت به سال های گذشته

حق مسکن در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۹۹ به میزان ۵۰ درصد افزایش یافت و به مبلغ چهارصد و پنجاه هزارتومان رسید.

حق مسکن سال ۹۹ نسبت به ۹۸ به میزان ۲۰۰ درصد افزایش یافت و از مبلغ یکصد هزارتومان به سیصد هزارتومان رسید.

حق مسکن سال ۹۸نسبت به ۹۷ به میزان ۲۵۰ درصد افزایش یافت و از مبلغ چهل هزارتومان به یکصدهزارتومان رسید.


مبلغ حق مسکن کارگران در ۳۰ سال گذشته

در جدول زیر مبالغ حق مسکن کارگران را از ۳۰ سال گذشته تا ۱۴۰۰ملاحظه می فرمایید.

حق مسکن 1400 کارگران و 30 سال گذشته
حق مسکن ۱۴۰۰ کارگران و ۳۰ سال گذشته

اگر کارفرما مسکن در اختیار کارگر قرار دهد آیا می تواند حق مسکن را پرداخت نکند؟

در اختیار قراردادن مسکن یا خانه سازمانی برای کارگران مانع از پرداخت حق مسکن نمی شود و در هر صورت باید حق مسکن کارگر پرداخت شود. در بند ه ماده ۴۵ قانون کار پیش بینی اجاره بها برای مسکنی که کارفرما در اختیار کارگر قرارداده است شده است. لذا کارفرما چنانچه مسکن در اختیار کارگر قرار دهد می تواند مال الاجاره آن را دریافت نماید ولی حق مسکن ۱۴۰۰ را باید به صورت مستند به کارگر پرداخت نماید.

برای حل این مشکلات از سایت ما قسمت محصولات دیدن فرماید.

دیدگاهتان را بنویسید