دعوای مطالبه خسارت اعم از خسارت و ضرر و زیان قهری یا قراردادی چیست؟

دعوای مطالبه خسارت که در نتیجه مسئولیت مدنی برای اشخاص به وجود می‌آید در معنای وسیع، گاه به واسطه‌ قرار‌داد برای اشخاص ایجاد می‌شود…

دیدگاهتان را بنویسید