عیدی سال 1400 | نحوه محاسبه و مبلغ

مبلغ عیدی یکی از مزایایی است که هر کارمند و کارگر که زیر نظر وزارت کار می‌کند، دریافت می‌کند. این مبلغ معمولا در پایان سال  با نزدیک شدن به فصل بهار پرداخت می‌شود، اما مقدار آن معمولا در ماه‌های دی و اوایل بهمن اعلام می‌شود.

اگر در میان افرادی هستید که در شرکت و سازمان خود طبق قوانین وزارت کار حقوق دریافت می‌کنید، باید منتظر اعلام این مبلغ باشید. در این مقاله قصد داریم تا درباره مبلغ عیدی سال ۱۴۰۰ صحبت کنیم و به شما سرنخی درباره میزان آن ارائه کنیم.

اما قبل از آن باید بگوییم که، میزان پایه عیدی برای کارمندان دولت توسط هیأت دولت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای سال ۱۴۰۰ مشخص شده است. به این ترتیب میزان عیدی سال آینده با توجه به جدول زیر می‌باشد که نحوه محاسبه حداقل و حداکثر آن را برای شما خواهیم گفت.

عیدی کارمندان دولت حداقل عیدی کارگران حداکثر عیدی کارگران
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۲۰,۸۰۰ تومان ۵,۷۳۱,۲۰۰ تومان

نحوه محاسبه عیدی سال ۱۴۰۰

هر کارفرما در هر شرکتی می‌بایست طبق قوانین میزان عیدی را به کارکنان خود پرداخت کند و مبلغ عیدی حتی در مورد کارکنانی که حداقل یک سال سابقه کار در هر شرکت را دارند، نیز می‌شود. هر کارفرما باید طبق قوانین، حداقل دو برابر پایه حقوق و حداکثر سه برابر پایه حقوق به کارمندان خود عیدی سالانه بدهد. دو برابر میزان حقوق و همچنین سه برابر میزان حقوق می‌تواند دو نوع معادله برای تعیین و محاسبه عیدی مشخص کند.

در این مقاله و در ادامه نحوه محاسبه کلی میزان عیدی را مشاهده خواهید کرد که در واقع به شما کمک می‌کند تا قبل از اعلام رسمی از مراجع مربوطه، بتوانید میزان عیدی را محاسبه کنید.

حداقل عیدی سال ۱۴۰۰ چقدر است؟

همان‌طور که عنوان کردیم، نحوه محاسبه میزان عیدی همیشه یک فرمول دارد و اگر این فرمول را بشناسید به راحتی می‌توانید میزان عیدی خود را تخمین بزنید. بسیاری از شرکت‌ها از این فرمول برای محاسبه عیدی کارمندان خود استفاده می‌کنند و تا به امروز این فرمول تغییری نداشته است، مگر اینکه شرکتی بخواهد میزان عیدی را مطابق با میل خود پایین‌تر و بیشتر بدهد. در این مقاله قصد داریم تا میزان عیدی را با همین فرمول محاسبه کنیم.

برای آنکه بتوانید مبلغ عیدی سال ۱۴۰۰ را محاسبه کنید، ابتدا باید به میزان حداقل و حداکثر آن برسید. طبق تصمیم و نظر شورای عالی کار، تمام شرکت‌هایی که زیر نظر قانون وزارت کار فعالیت می‌کنند باید به کارمندان خود به ازای یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین دستمزد (حداقل عیدی) و ۹۰ روز آخرین دستمزد (حداکثر عیدی)، عیدی پرداخت کنند. این بیانیه شورای عالی کار این معنا را دارد که میزان پرداختی عیدی کارمندان نباید از ۶۰ روز دستمزد کمتر و از ۹۰ روز دستمزد بیشتر باشد.

برای محاسبه میزان عیدی در سال ۱۴۰۰ باید میزان دستمزد روزانه خود را در ۶۰ ضرب کنید. فرمول این محاسبه به صورت زیر می‌باشد:

حداقل عیدی سال ۱۴۰۰ = ۶۰ x حداقل دستمزد روزانه

اگر عدد ۶۳,۶۸۰ تومان را در این فرمول قرار دهیم، حداقل عیدی سال ۱۴۰۰ به دست خواهد آمد:

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، حداقل عیدی سال ۱۴۰۰ طبق فرمول‌هایی که از قبل ارائه شده است، ۳ میلیون و ۸۲۰ هزار و ۸۰۰ تومان خواهد بود.

حداکثر عیدی سال ۱۴۰۰ چقدر است؟

همان‌طور که اعلام کردیم میزان عیدی کارمندان یک حداکثر و یک حداقل دارد. در مورد حداکثر میزان عیدی گفتیم که نباید از معادل ۹۰ روز حداقل دستمزد روزانه همان سال بیشتر شود.

برای محاسبه حداکثر میزان عیدی در سال ۱۴۰۰ باید میزان حداقل دستمزد روزانه خود را در ۹۰ ضرب کنید. فرمول این محاسبه به صورت زیر می‌باشد:

حداکثر عیدی سال ۱۴۹۹ = ۹۰ x حداقل دستمزد روزانه

اگر مبلغ ۶۳,۶۸۰ تومان که مبلغ دستمزد روزانه در سال ۹۹ است را در معادله زیر قرار دهیم، به مبلغ سقف عیدی سال ۱۴۰۰ خواهید رسید:

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، حداکثر عیدی سال ۱۴۰۰ طبق همین فرمول، مبلغ آن ۵ میلیون ۷۳۱ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود.

روش محاسبه عیدی برای سابقه کار کمتر از یک سال

دو فرمولی که اعلام کردیم برای افرادی مورد استفاده دارد که میزان کارکرد آنها در شرکت‌ها حداقل یک سال باشد. اما، هستند افرادی که سابقه کار آنها در شرکت‌ها به یک سال نمی‌رسد؛ برای این افراد روش محاسبه فرق می‌کند و فرمول آن به شکل زیر است:

عیدی هر ماه در سال ۱۴۰۰ = حقوق ماهیانه ضرب در ۲ نتیجه تقسیم بر ۱۲

در این روش، اگر فردی به عنوان مثال ۶ ماه کار کرده باشد باید عدد به دست آمده از فرمول بالا را در ۶ ضرب کند. جدول زیر، مبلغ عیدی را بر اساس تعداد ماه‌های کارکرد نشان می‌دهد.

میزان کارکرد مبلغ عیدی

عیدی یک ماه کارکرد ۳۲۳,۶۲۴

عیدی دو ماه کارکرد ۶۴۷,۲۴۸

عیدی سه ماه کارکرد ۹۷۰,۸۷۲

عیدی چهار ماه کارکرد ۱,۲۹۴,۴۹۶

عیدی پنج ماه کارکرد ۱,۶۱۸,۱۲۱

عیدی شش ماه کارکرد ۱,۹۴۱,۷۴۵

عیدی هفت ماه کارکرد ۲,۲۵۴,۹۳۰

عیدی هشت ماه کارکرد ۲,۵۶۸,۱۱۴

عیدی نه ماه کارکرد ۲,۸۸۱,۲۹۹

عیدی ده ماه کارکرد ۳,۱۹۴,۴۸۴

عیدی یازده ماه کارکرد ۳,۵۰۷,۶۶۹

فرمول محاسبه عیدی کارگران و کارمندان دولت

طریقه محاسبه عیدی کارگران به این صورت است که طبق فرمول محاسبه عیدی حداقل و حداکثر پیش می رویم.

میزان حداقل عیدی سال ۱۴۰۰ کارگران: حداقل دستمزد روزانه آن‌ها * عدد ۶۰

میزان حداکثر عیدی سال ۱۴۰۰ کارگران: حداقل دستمزد روزانه * عدد ۹۰

دستمزد روزانه کارگران در سال ۱۴۰۰ هم عدد ۶۳۶ هزار و ۸۰۹ تومان می‌باشد. همانطور که قبل‌تر گفتیم، میزان عیدی که شما دریافت خواهید کرد نه از حداقل ذکر شده پایین‌تر خواهد نبود و نه از حداکثر یاد شده بیشتر خواهد بود.

بنابراین، حداقل عیدی سال ۱۴۰۰ طبق فرمول‌های ارائه شده، ۳ میلیون و ۸۲۰ هزار و ۸۵۴ تومان است. ضمن اینکه حداکثر عیدی سال ۱۴۰۰ این افراد ۵ میلیون ۷۳۱ هزار و ۲۸۱ تومان خواهد بود.

جدول محاسبه عیدی

عنوان                مبلغ عیدی

حداقل عیدی ۳ میلیون و ۸۲۰ هزار و ۸۵۴ تومان

حداکثر عیدی   ۵ میلیون و ۷۳۱ هزار و ۲۸۱ تومان

عیدی یک ماه کارکرد ۳۲۳ هزار و  ۶۲۴ تومان

عیدی دو ماه کارکرد ۶۴۷ هزار و ۲۴۸ تومان

عیدی سه ماه کارکرد ۹۷۰ هزار و ۸۷۲ تومان

عیدی چهار ماه کارکرد ۱میلیون و ۲۹۴ هزار و ۴۹۶ تومان

عیدی پنج ماه کارکرد ۱ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۱۲۱ تومان

عیدی شش ماه کارکرد ۱ میلیون و ۹۴۱ هزار و  ۷۴۵ تومان

عیدی هفت ماه کارکرد ۲ میلیون و۲۵۴ هزار و ۹۳۰ تومان

عیدی هشت ماه کارکرد ۲ میلیون و ۵۶۸ هزار و ۱۱۴ تومان

عیدی نه ماه کارکرد ۲ میلیون و ۸۸۱ هزار و ۲۹۹ تومان

عیدی ده ماه کارکرد ۳ میلیون و ۱۹۴ هزار و ۴۸۴ تومان

عیدی یازده ماه کارکرد ۳ میلیون و ۵۰۷ هزار و ۶۶۹ تومان

نکته مهم

طبق جدول محاسبه عیدی (ماه های ۳۰ روزه)، می‌توانید متوجه شوید که برای ۱ ماه تا ۱۱ ماه کار چقدر عیدی دریافت خواهید کرد. اما برای ۱۲ ماه کار، میزان عیدی‌ بستگی به قراردادتان دارد که حداقل عیدی در آن قید شده است یا حداکثر عیدی!

در واقع، فرمول محاسبه عیدی برای کسانی که کمتر از یک سال کار کرده اند:

حقوق ماهیانه آن‌ها را در عدد ۲ ضرب می کنیم حاصل را بر ۱۲ تقسیم نموده و به عیدی هر ماه می‌رسیم. حال اگر مثلا ۶ ماه کار کرده، جمع آن فرمول را در عدد ۶ ضرب می‌کنیم.

محاسبه عیدی و پاداش آخر سال کارگران فصلی و روزمزدی

در این بخش، برای اینکه به صورت دقیق با روش محاسبه عیدی آشنا شوید، باید به فرمول محاسبه عیدی کارگران فصلی و روزمزد هم اشاره نماییم.

کارگران فصلی یا روزمزد، عیدی شان بر ماخذ ۶۰ روز و به نسبت روزهایی که کار کرده اند محاسبه می شود. همچنین، نحوه محاسبه دستمزد آن‌ها برای تعیین میزان عیدی و پاداش در واقع میانگین و متوسط کارمزدی است که در طول روزهای کاری سال دریافت نموده اند.

محاسبه عیدی کارگران تامین اجتماعی

در قوانین تامین اجتماعی کارگر را این گونه تعریف می کنند: کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد، حقوق، حق السهم و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

محاسبه عیدی سال ۱۴۰۰ تامین اجتماعی نیز همانند فرمول های ذکر شده برای پرداخت عیدی سایر کارگران (حداقل دو برابر و حداکثر سه برابر حقوق پایه) انجام می شود.

عیدی و پاداش کارگران پاره وقت

طبق ماده ۳۹ قانون کار، کارگرانی که به صورت پاره وقت کار می کنند، حقوق و دستمزد و میزان عیدی و پاداش آن‌ها بر اساس ساعات کاری که انجام داده اند محاسبه و پرداخت می گردد.

محاسبه عیدی و سنوات کارگران ساعتی

برای کارگران ساعتی که حقوق ماهانه ثابتی ندارند، میانگین حقوق ۳ ماه آخر را مبنای محاسبه عیدی و پاداش قرار می دهند. آن‌ها چون دستمزدشان در هر ماه متغیر است، میانگین حقوق ۳ ماه آخر برایشان مبنا قرار می گیرد.

مالیات بر عیدی و سنوات

برای بسیاری از افراد این سوال به وجود می آید که آیا عیدی مالیات دارد؟ طبق قوانین مرتبط با پرداخت عیدی و سنوات، افرادی که در پایان سال این مبالغ را دریافت می کنند موظف به پرداخت بخشی از آن به عنوان مالیات هستند.

طبق قانون معافیت مالیات عیدی سال ۱۴۰۰، کارگران و کارمندانی که میزان عیدی آن ها کمتر از ۳ میلیون تومان باشد، مشمول معافیت مالیات عیدی می‌شوند.

بنابراین کسانی که بیش از۳  میلیون تومان عیدی دریافت می کنند، مشمول مالیات عیدی خواهند بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید