قرارداد کار با اتباع خارجی

قرارداد کار با اتباع خارجی + نکات تنظیم نمونه قرارداد

کشور ایران دارای همسایه‌های بسیاری می‌باشد و به همین دلیل از کشورهای مجاور افرادی با اقلیم های متفاوت برای کار به سرزمین ما می‌آیند. یکی از شرایط مهم در استخدام، تنظیم قرارداد کار می‌باشد

کشور ایران دارای همسایه‌های بسیاری می‌باشد و به همین دلیل از کشورهای مجاور افرادی با اقلیم های متفاوت برای کار به سرزمین ما می‌آیند. یکی از شرایط مهم در استخدام، تنظیم قرارداد کار می‌باشد که در آن کارفرما و کارگر تمام دغدغه‌ها و خواسته‌های خود را بیان می‌دارند.

دیدگاهتان را بنویسید