لیست حقوق و دستمزد و نمونه لیست

لیست حقوق و دستمزد و نمونه لیست

لیست حقوق و دستمزد چیست؟

همه ما کم و بیش با تعاریف لیست حقوق و دستمزد آشنا هستیم. به صورت کلی، درآمد حاصل از کار در یک مجموعه تجاری یا اداری را، حقوق و دستمزد می‌گویند. در سازمان‌ها و ادارات، معمولا مبلغی که برای کارکرد کارمندان روز مزد یا ساعتی پرداخت می‌شود را دستمزد و میزان پرداختی ماهانه را، حقوق قلمداد می کنند.

محاسبه حقوق و دستمزد باید به دقت انجام شود، زیرا تاثیر کاملا مستقیم بر قیمت نهایی محصول یا خدماتی خواهد داشت که سازمان ارائه می‌دهد. دقیقا به همین خاطر است که سازمان‌ها و ادارات مختلف، برای تعیین پرداختی کارمندان، از یک لیست به نام لیست حقوق و دستمزد استفاده می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید