حقوق خالص و محاسبه حقوق خالص بیشتر یک اصطلاح عامیانه است و مفهوم عامیانه آن با عنوان‌های قانون کار متفاوت است. حقوق در قانون کار یکی از اقلام حق السعی است و علاوه بر حقوق موارد دیگری مانند کمک هزینه عائله مندی، مسکن، اقلام مصرفی و … نیز وجود دارد.

مبنا و بخشنامه محاسبه حقوق خالص ۱۴۰۰

مبنای محاسبه حقوق خالص ۱۴۰۰ مصوبه بخشنامه مزد ۱۴۰۰ است که خلاصه آن در جدول زیر نشان داده شده است. در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ شورای عالی کار با توافق دولت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی بخشنامه حقوق و دستمزد ۱۴۰۰ کارگران را تصویب کرد.

بر اساس این بخشنامه از ابتدای سال ۱۴۰۰ حداقل مزد روزانه کارگران اعم از کارگران دارای قرارداد موقت یا دائم مبلغ ۸۸۵۱۶۵ ریال خواهد بود.

سایر سطوح مزدی نیز از ابتدای سال ۱۴۰۰ روزانه ۲۶ درصد مزد ثابت یا مبنا به اضافه روزانه ۸۲۷۸۵ ریال نسبت به آخرین مزد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافت.

پایه سنوات ۱۴۰۰ به کارگرانی که دارای یک سال سابقه کار باشند یا اینکه یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۴۶۶۶۷ ریال باید پرداخت شود.

کسورات قانونی حقوق و دستمزد کارگران

در قانون کار، قانون مالیات‌های مستقیم و قانون تامین اجتماعی به کارفرما اجازه داده شده است تا مبالغی را از حقوق و دستمزد و مزایای کارگران کسر نماید.

طبق ماده ۴۵ قانون کار کارفرما می تواند موارد زیر را از مزد کارگران کسر نماید:

مساعده، اقسام وام هایی که کارفرما به کارگر داده، مبالغ اضافه پرداختی ناشی از اشتباه محاسبات، اجاره خانه سازمانی، وجوه اجناس خریداری شده از شرکت تعاونی مصرف کارگاه و مواردی که قانون صراحتا اجازه داده است.

تمام موارد فوق به غیر از حق بیمه و مالیات حقوق کارگران عمومیت ندارند و ممکن است برخی کارگران شامل این کسورات باشند و برخی نه. برای اینکه این مقاله جنبه عمومی دارد بنابراین در محاسبه حقوق خالص ۱۴۰۰ کسورات بیمه و مالیات حقوق کارگران را بحث خواهیم کرد.

فرمول محاسبه حقوق خالص

اگر بخواهیم یک فرمول کلی برای محاسبه حقوق خالص ارائه کنیم به صورت زیر خواهد بود:

حقوق خالص ۱۴۰۰ = کسورات قانونی – جمع درآمد کارگر

جمع درآمد کارگر = حقوق + بن + مسکن + اولاد + اضافه کاری + شب کاری + جمعه کاری و …

کسورات قانونی = حق بیمه سهم کارگر + مالیات بر درآمد حقوق

از فرمول محاسبه حقوق خالص مشخص است که برای محاسبه حقوق خالص ۱۴۰۰ کافی است که بتوانیم درآمد که مجموع حقوق و مزایای کارگر است و کسورات قانونی حق بیمه سهم کارگر و مالیات بر درآمد حقوق کارگر را بدانیم.

مالیات حقوق ۱۴۰۰

سقف بخشودگی مالیاتی حقوق در سال ۱۴۰۰ به ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش پیدا کرد. یعنی نسبت به سال قبل مبلغ معافیت مالیاتی ۳۳% افزایش پیدا کرده است. با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۰ اگر درآمد مشمول مالیات کارگری کمتر از چهار میلیون تومان باشد از مالیات معاف است و اگر درآمد مشمول مالیات کارگر بالاتر از چهار میلیون تومان باشد مالیات آن طبق جدول زیر محاسبه می شود.

فرمول های محاسبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۰

مزد هر ساعت کار : (مزد روزانه) تقسیم بر (۷.۳۳)

اضافه کاری قانون کار :  مزد ساعتی × ۱.۴ × ساعات اضافه کار

جمعه کاری قانون کار : مزد روزانه × ۰.۴ × تعداد روز جمعه کاری

شب کاری قانون کار : مزد ساعتی × ۰.۳۵ × ساعات شب کاری

حق بیمه کل از حاصل: (حقوق +بن کارگری+مسکن+اضافهکاری+شبکاری+جمعه کاری+نوبت کاری)*۳۰% بدست می آید.

مالیات بر حقوق سال ۱۴۰۰: ( سقف مالیاتی مربوطه – حقوق مشمول مالیات ) * درصد مالیات ردیف مربوطه

حق سنوات ماهانه : 2.5 × سابقه کار به ماه × مزد روزانه کارگر

عیدی و پاداش: (سابقه کار به سال) × (دوبرابرآخرین حقوق ماهیانه)

اصطلاحات صحیح و قانونی در ارتباط با حقوق خالص

همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد استفاده از عنوان حقوق خالص به مفهوم دریافتی خالص ۱۴۰۰ کارگران با عناوین و اصطلاحات مندرج در قانون کار مغایرت دارد. مفهوم و معنی قانونی حقوق خالص، دستمزد ماهانه کارگر است.

تفاوت حقوق خالص و ناخالص چیست؟

اهمیت اطلاع از حقوق خالص به این دلیل است که در قانون کار مبنای محاسبه سنوات، عیدی و پاداش، اضافه کاری، شب کاری، نوبت کاری و جمعه کاری مزد و حقوق خالص کارگر است. چرا که مزایای مزبور اگر با کل درآمد محاسبه شوند مبالغ بالاتر خواهند بود.

در برخی موارد کارفرماها برای بودجه بندی نیاز دارند تا  از کلیه هزینه های مربوط به حقوق و دستمزد کارگر اطلاع داشته باشند. در این حالت نیز حقوق ناخالص باید مشخص شود.

برای هر کارگر علاوه بر حقوق دستمزد و مزایایی که در مثال محاسبه شد

حق بیمه سهم کارفرما، مزایای عیدی و پاداش، سنوات، مانده مرخصی و هزینه‌هایی مانند ایاب و ذهاب، غذا و لباس کار و لوازم حفاظت فردی و بیمه حوادث نیز باید هزینه و پرداخت شود.

برای مشاهده محصولات ما به سایت ما سر بزنید.

دیدگاهتان را بنویسید