حق بیمه چیست؟

قبل از پرداختن به موضوع مهلت ارسال لیست بیمه باید بدانیم به طور کلی بیمه، قراردادی است که بر اساس آن شرکت بیمه یا بیمه ‌گر تعهد می ‌دهد در برابر مبلغی که فرد یا شرکت دیگری (بیمه گذار) به او پرداخت می ‌کند، خسارت وارد شده به بیمه گذار را در پی رویدادی ناخواسته جبران کند. مبلغی که فرد بیمه شده (بیمه گذار) به شرکت بیمه پرداخت می کند، حق بیمه نامیده می شود.بیمه گذار موظف است که حق بیمه را مطابق با قرارداد بیمه پرداخت کند.

یکی از مهمترین نوع بیمه مربوطه به بیمه بازنشستگی و درمان است. در ایران بزرگترین صندوق بیمه بازنشستگی و درمان تامین اجتماعی است. برای اینکه افراد در سنین بالا که توان اشتغال ندارند بتوانند دارای حقوق و مستمری باشند در طول مدت اشتغال و یا به صورت بیمه کارگری و یا آزاد نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه می شوند.

در هر دو صورت فرد به صورت ماهانه بیمه واریز می کند. با تحت پوشش قرار گرفتن فرد در تامین اجتماعی در طول بیمه پردازی از مزایای درمانی و پس از بازنشستگی نیز از مستمری و خدمات درمانی بهره مند می شود.

سازمان تامین اجتماعی برای واریز بیمه چه به صورت انفرادی و چه به صورت گروهی از کارگاه ها به صورت لیست بیمه ضوابط و مقرراتی دارد که در ادامه به آن ها پرداخته می شود.


همه چیز در مورد لیست بیمه – جریمه دیرکرد – نحوه پرداخت

وظایف کارفرمایان در قبال سازمان تأمین اجتماعی

تمامی شرکت‌ ها ۴ وظیفه عمده نسبت به سازمان تأمین اجتماعی دارند که عبارتند از:

۱- تشکیل پرونده بیمه و اخذ شماره و کد کارگاه

بر اساس قانون تأمین اجتماعی صاحبان کارگاه ‌های تازه تأسیس بلافاصله پس از تاریخ تأسیس، باید به نزدیک ‌ترین شعبه تأمین اجتماعی کارگاه خود مراجعه نموده و مدارک مبنی بر کارفرما بودنش را ارائه نمایند. در مرحله بعدی شعبه تأمین اجتماعی، پس از شناسایی کارگاه و تعداد کارگران شاغل در آن، پرونده کارگاه را تشکیل داده و کد کارگاه را به آن مجموعه ارائه خواهد داد.

۲- نام ‌نویسی کارگران و اخذ شماره بیمه برای آن‌ ها

کسانی که برای اولین بار بیمه می ‌شوند باید به واحد مربوط به نام ‌نویسی در شعبه تأمین اجتماعی مربوطه مراجعه کنند تا اطلاعات هویتی و بیمه ‌ای آنان در پایگاه اطلاعات شعبه مورد نظر ثبت نام گردد. از این ‌رو جهت شناسایی، انجام امور بیمه ‌ای و طبقه ‌بندی مستندات آنان یک شماره بیمه منحصر به فرد به آنان اختصاص داده می ‌شود.

توجه کنید هر شخص در طول دوران فعالیت خود فقط یک کد بیمه منحصر به ‌فرد دارد و با تغییر شغل و تغییر کارگاه این کد تغییر نخواهد کرد.

۳- تهیه لیست بیمه کارگران طبق حقوق و دستمزد کارگران

کارفرمایان موظفند ظرف مدت یک ماه اطلاعات مربوط به بیمه کارگران را در قالب فایل الکترونیکی و لیست ‌های مربوطه (در ادامه به آن ها اشاره می کنیم) تهیه نمایند.

۴- ارسال لیست بیمه و پرداخت حق بیمه

طبق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی کارفرمایان موظفند ظرف مدت یک ماه لیست بیمه تهیه شده را به شعبه بیمه تأمین اجتماعی مربوطه ارسال نمایند و با دریافت فیش الکترونیکی اقدام به پرداخت حق بیمه کارگاه خود نمایند. توجه داشته باشید که کارگاه ‌ها برای پرداخت الکترونیکی حق بیمه باید نام کاربری و کلمه عبور منحصر به فرد خودشان را از شعبه مربوطه دریافت نمایند.

اطلاعات لیست بیمه کارگران

اطلاعاتی که باید در لیست حق بیمه به صورت صحیح وارد شود از این قرار است:

 • نام و نام خانوادگی کارفرما
 • اطلاعات کارگاه از قبیل نام و نشانی کارگاه
 • نام ماهی که بیمه برای آن رد می شود
 • روزهای کاری
 • میزان حقوق و دستمزد و مزایا
 • اطلاعات کارگر به طور کامل
 • مبلغ حق بیمه
 • سهم کارفرما از حق بیمه
 • سهم کارگر از بیمه
 • آغاز به کار بیمه شده و ترک کار بیمه شده
 • استراحت های پزشکی کارگر

لیست بیمه کارگران پاره وقت و ساعتی

برای کارگرانی که کمتر از ساعات کاری مصوب قانون کار مشغول به کار هستند مانند منشی و یا معلم حق التدریسی، نظر قانون بر این است که همه این افراد باید مشمول بیمه باشند و باید با جمع ساعت کاری و مشخص نمودن تعداد روز کاری آنها به همان میزان در لیست بیمه ثبت شده و برای آنها حق بیمه پرداخت شود.

طبق ماده ۳۹ قانون کار حقوق و مزایای کارگران پاره وقت به نسبت کارکرد آنان باید پرداخت شود و به تبع آن لیست بیمه کارگران پاره وقت نیز باید به نسبت کارکرد با لحاظ بهره مندی از تعطیلات رسمی در مهلت مشخص شده مانند کارگران عادی ارائه گردد.

مهلت پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی کارگران

مهلت قانونی برای تحویل لیست بیمه و پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی هر ماه برای کارگران قانون کار طبق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی، حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد است. برخی کارگاه ها از به صورت دوره ای و طبق مصوبات دولت از مهلت بیشتری بهره مند می شوند.

براین اساس، درصورت تاخیر یا عدم ارسال لیست و همچنین تاخیر یا عدم پرداخت حق بیمه مربوط به هر ماه در مهلت تعیین شده طبق قانون جرایم، کارفرما در هر مورد ملزم به پرداخت جریمه تاخیر لیست و پرداخت حق بیمه خواهد بود و از طرفی درصورت عدم ارسال لیست صورت مزد و حقوق کارگران، کارفرما ملزم به پرداخت جریمه به میزان ۱۰ درصد مبلغ حق بیمه به اضافه بیمه بیکاری همان ماه خواهد بود.

درصورتی که کارفرما به دلیل تاخیر در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن همچنین تاخیر یا عدم ارسال لیست، مشمول جریمه شود و اصل حق بیمه و بیمه بیکاری را قبل از صدور برگ لازم الاجرا یکجا پرداخت کند، از پرداخت ۴۰ درصد جریمه های مربوطه معاف خواهد شد و از طرفی با صدور و ابلاغ برگ لازم الاجرا، معافیت ۴۰ درصد جریمه های متعلقه لغو و علاوه بر آن یک بیستم بدهی به عنوان نیم عشر اجرایی به بدهکار (کارفرما) تعلق خواهد گرفت.


عدم پرداخت حق بیمه

کارفرما موظف است درصد تعیین شده را از دستمزد کارگر خود کسر کند و با اضافه کردن درصد خود، حق بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. چنانچه کارفرما کوتاهی کند و حق بیمه را حداکثر تا پایان ماه بعد پرداخت نکند بعد از چند ماه بیمه قطع خواهد شد.

فرد بیمه شده (کارگر) می تواند در این خصوص شکایت تنظیم کرده و با مدارک مربوطه به در مراجع حل اختلاف اداره کار با موضوع مکلف کردن کارفرما به واریز حق بیمه ایام اشتغال ارائه کند. در این صورت کارفرما با رای اداره کار مکلف خواهد شد اصل حق بیمه ایام کارکرد به انضمام جرایم را به سازمان پرداخت نماید.


جریمه های عدم پرداخت حق بیمه کارگر

در صورتی که کارفرما طبق ماده ۸۴ قانون کار و ۳۶ قانون تامین اجتماعی از واریز به موقع حق بیمه کارگران خودداری نماید از چند جنبه متحمل جریمه خواهد شد.

جریمه عدم پرداخت بیمه کارگر در قانون کار

مطابق ماده ۱۸۳ قانون کار اگر کارفرما از بیمه‌ کردن کارگر خودداری نماید علاوه بر این که وظیفه دارد کلیه حقوق مربوط به کارگر را پرداخت نماید باید یک جریمه نقدی معادل ۲ تا ۱۰ برابر حق بیمه مربوطه را نیز پرداخت نماید.

به عنوان مثال اگر حق بیمه مبلغ ۷۰۰ هزار تومان باشد و کارفرما حق بیمه را پرداخت نکند، جریمه ‌ای که برای ایشان تعیین می‌شود ۲ تا ۱۰ برابر مبلغ ۷۰۰ هزار تومان است.

مرجع اعمال و دریافت این جریمه دادگستری است. اداره کار پس از صدور رای برای پرداخت حق بیمه کارگر می تواند کارفرمای خاطی را همراه با مستنداد و رای قطعی صادر شده به مراجع قضایی معرفی نماید و خواستار اعمال ماده ۱۸۳ قانون کار باشد.

جریمه و یا به عبارتی خسارت دومی که از قانون کار به کارفرما از بابت عدم و یا تاخیر در واریز بیمه به کارفرما تحمیل می شود این است که اگر کارفرما در مهلت تعیین شده لیست بیمه را ارائه نماید ۷% حق بیمه را از حقوق کارگر کسر کرده و واریز می نماید.

اگر کارفرما با رای اداره کار مجبور به واریز بیمه کارگر شود در این صورت علاوه بر جرائم تامین اجتماعی ۷% حق بیمه سهم کارگر نیز از جانب کارفرما باید واریز گردد. علاوه بر آن ۷% حق بیمه علاوه بر آنکه در بیمه منجر به خسارت به کارفرما می شود جزو مزد کارگر محسوب می شود و در صورت کسر از حقوق کارگر باید به وی عودت داده شود.

جریمه عدم ارسال لیست بیمه

کارفرمایانی که در مهلت معینه لیست بیمه را ارسال نکنند و چندین ماه و یا برای مدت های طولانی تری لیست را ارسال نکرده اند، جریمه عدم ارسال لیست برای آن ها محاسبه می شود که البته این موارد نیاز به بررسی دارد که آیا مجموعه در طی زمانی که لیست ارسال نکرده آیا مشغول فعالیت بوده است یا خیر.

همین طور پیمانکارانی که مشغول فعالیت بوده اند اما لیست را ارسال نکرده اند مشمول جریمه تأخیر ارسال لیست بیمه پرسنل خواهند شد. اگر کارفرما با عدم ارسال لیست بیمه و یا تأخیر در ارسال آن مشمول جریمه شود و تمام حق بیمه به علاوه بیمه بیکاری را قبل از صدور برگه لازم الاجرا واریز کند، جرایم وی شامل ۳۰ درصد تخفیف می شود.

بر طبق قانون در صورت وجود مغایرت و یا نقصی در لیست ارسالی از جانب کارفرما، سازمان تا ۶ ماه بعد می تواند مدارک و اسناد را بررسی نموده و در صورت اثبات مغایرت ها، کارفرما مشمول جریمه می شود.

نکته: اگر کارفرما به صورت دوره ای لیست بیمه پرسنل را ارسال می کند، در صورت وجود تغییرات در بیمه شدگان و یا حقوق و مزایا کارگران باید این تغییرات در لیست هر ماه اعمال و ارسال شود، در صورت عدم ارسال تغییرات، لیست دوره های قبل ملاک قرار می گیرد.

نحوه محاسبه جریمه بیمه نکردن کارگر

کارفرما در صورت عدم ارسال لیست بیمه از دو جهت جریمه می‌شود:

۱-  جریمه ناشی از عدم تسلیم لیست

۲-  جریمه ناشی از تأخیر در پرداخت حق بیمه

جریمه عدم تسلیم لیست یا تأخیر در ارسال لیست تا ۱۰ درصد و صرفاً برای یک‌ بار به‌ نسبت جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری محاسبه می ‌شود. اگر کارفرما قبل از صدور اجرائیه، بدهی‌ های عقب افتادۀ خود را پرداخت کند از ۴۰ درصد بخشودگی در جریمه برخودار می ‌شود.

نحوه محاسبه جریمه بیمه نکردن کارگر به این شکل است که در صورت عدم پرداخت حق بیمه،جریمه تأخیر پرداخت حق بیمه برای هر ماه، ۲ درصد به ازای هر ماه نسبت به جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری است.

روش های پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما

پرداخت اینترنتی حق بیمه تأمین اجتماعی و پرداخت فیش تأمین اجتماعی نیز مانند تراکنش ‌های دیگر مالی از طریق اینترنت، دستگاه خودپرداز، تلفن‌ های همراه و ثابت و حضور در شعب سازمان تاأمین اجتماعی قابل انجام است.

در ادامه هر یک از این مسیر‌ها را برای کارفرمایان جهت واریز حق بیمه شرح می ‌دهیم.

نحوه پرداخت حق بیمه از طریق اینترنت

از میان بانک ‌ها دو بانک ملت و رفاه در عملیات ‌های بانکی خود، پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی را قرار داده ‌اند. کارفرمایان با مراجعه به این دو بانک می توانند مبلغ حق بیمه کارگران خود را پرداخت نمایند.

ممکن است به مرور زمان تعداد بانک های عامل برای پرداخت بیمه تامین اجتماعی تغییر کند.

نحوه پرداخت حق بیمه کارگر از طریق دستگاه خودپرداز

قبل از اتمام مهلت تهیه و ارسال لیست بیمه کارفرمایان می توانند با استفاده از دستگاه خودپرداز بانک ‌های رفاه، ملی، صادرات، کشاورزی، سپه، ملت و تجارت با هر کارت عضو شتابی که در اختیار دارند فیش حق بیمه کارگران خود را پرداخت کنند.

نحوه پرداخت حق بیمه از طریق تلفن بانک رفاه

راه دیگر پرداخت حق بیمه برای کارفرمایان استفاده از تلفن بانک رفاه است که به شرح زیر می باشد:

 • کافرماایان ابتدا باید با سامانه شفاهی بانک رفاه ۸۴۰۴۳۰۰۰-۰۲۱ تماس بگیرند.
 • برای پرداخت قبض تأمین اجتماعی عدد ۲ را انتخاب نمایند.
 • شماره کارت ۱۶ رقمی خود را وارد نموده و پس از آن علامت ستاره * را وارد کنند.
 • شناسه برگ پرداخت را وارد نموده و کلید * را بزنند.
 • سپس حق بیمه را وارد کرده و کلید * را فشار دهند.
 • پس از اطمینان از صحیح بودن موارد وارد شده عدد ۱ را بزنند.
 • بعد از وارد کردن رمز دوم کارت خود شماره پیگیری به کارفرما داده می ‌شود.

نحوه پرداخت حق بیمه از طریق تلفن همراه

 • وارد کردن کد دستوری #۱۴۲۰*۴*
 • انتخاب پرداخت الکترونیکی حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی
 • ثبت اطلاعات
 • وارد کردن اطلاعات در پرداخت بانکی
 • دریافت شماره پیگیری

نحوه پرداخت حق بیمه در محل شعب سازمان تأمین اجتماعی

این روش قدیمی ‌ترین و سنتی‌ ترین راه برای پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان است. در این روش کارفرمایان می ‌توانند به شعب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه نموده و حق بیمه کارگران و کارمندان خود را به صورت حضوری پرداخت نمایند.

توصیه اکید مشاور گستر به تمام کارفرمایان این است که مهلت ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی کارگران خیلی مورد توجه قرار گیرد و حق بیمه کارگران در مهلت های قانونی واریز گردد.

جرایم عدم ارائه لیست، عدم و یا تاخیر واریز حق بیمه به دلیل هم بروز حساب شدن و هم تجمعی بودن بسیار سنگین می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید