۵نکته‌ مهمی درباره قرارداد عدم افشا اطلاعات NDA

۵نکته‌ مهمی درباره قرارداد عدم افشا اطلاعات NDA

آیا تا به حال نگاهی به قرارداد عدم افشا اطلاعات (NDA) که از کسب و کار شما محافظت می کنند، انداخته‌اید؟ ما در این باره یک بررسی اجمالی انجام داده‌ایم و به ۵ نکته درباره نحوه تنظیم و استفاده از این قرارداد اشاره کرده‌ایم.

قرارداد عدم افشا اطلاعات چیست؟
این نوع توافق نامه برای حفاظت از اطلاعات محرمانه تجاری استفاده می شود. زمانی از این سند استفاده می شود که یک یا هر دو طرف درگیر در یک قرارداد، در خواست محرمانه ماندن اطلاعات را داشته باشند. این توافق نامه تضمین می کند که فرد یا سازمان نمی تواند بدون اجازه، مفاد قرارداد تجاری را برای شخص سومی افشا کند. این توافق نامه همچنین می تواند شرایطی را تعیین کند که براساس آن اطلاعات مربوط به کسب و کار با رعایت جوانبی به اشتراک گذاشته شود.

دیدگاهتان را بنویسید