دانلود قرارداد کار ماهانه

دانلود قرارداد کار ماهانه

قرارداد موقت کار: نوعی قرارداد است که تاریخ شروع و پایان آن از همان ابتدا تعیین می‌شود و در طول قرارداد نیز طرفین قرارداد نمی‌توانند قرارداد را فسخ کند. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر کارگر در انجام وظایف محوله قصور داشته باشد و در رعایت آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه کوتاهی کند، آیا باز هم کارفرما نمی‌تواند وی را اخراج کند؟ در صورتی که ممکن است ادامه چنین وضعی در ادامه کار کارگاه خلل به وجود آورد و موجب خسارت شود.

توضیحات

مشکل اصلی مدیران و کارفرمایان در حوزه قوانین و مقررات کار این است که ، به دلیل عدم اطلاع از قانون و برداشت های متفاوتی که در این خصوص انجام میشود ، با پرسنل مجموعه خود قرارداد کاری را منعقد نمیکنند تا هر زمان که مشکلی به وجود آمده و یا اینکه تصمیم به تعدیل و اخراج پرسنل نمودند بتوانند این کار را انجام دهند .

دیدگاهتان را بنویسید