فرم درخواست ماموریت و خروج از کارگاه و محیط کار

فرم درخواست ماموریت و خروج از کارگاه و محیط کار

کلیه ارتباطات کاری فیمابین کارگران و کارفرمایان تابع تشریفات و فرم های اداری میباشد که مورد تایید وزارت کار بوده و جهت استناد به این موارد استفاده از این فرم ها الزامی میباشد .
مخاطب : مدیران ، کارفرمایان ، مدیران مالی و اداری شرکتها و سازمانها
نوع محصول: فرم ماموریت پرسنل
دسترسی: دریافت لینک دانلود به محض خرید آنلاین
مزایای خرید محصول : پشتیبانی و مشاوره رایگان جهت استفاده از قرارداد مربوطه

توضیحات

فرم ماموریت : به دلیل آنکه حضور کارگران و پرسنل خارج از کارگاه جز ساعت کار محسوب نمیگردد ، لذا استفاده از فرم ماموریت برای کلیه پرسنل شرکت ها امری است ضروری که کارفرمایان گرامی میتوانند از طریق لینک ذیل این فرم ها را در اختیار داشته و نحوه قانونی و صحیح روابط کار را در سازمان خود به اجرا درآورند .

دیدگاهتان را بنویسید