دانلود فرم درخواست مرخصی ساعتی و روزانه

دانلود فرم درخواست مرخصی ساعتی و روزانه

کلیه ارتباطات کاری فی مابین کارگران و کارفرمایان تابع تشریفات و فرم های اداری میباشد که مورد تایید وزارت کار بوده و جهت استناد به این موارد استفاده از این فرم ها الزامی میباشد .
مخاطب : مدیران ، کارفرمایان ، مدیران مالی و اداری شرکتها و سازمانها
نوع محصول: فرم مرخصی پرسنل
دسترسی: دریافت لینک دانلود به محض خرید آنلاین
مزایای خرید محصول : پشتیبانی و مشاوره رایگان جهت استفاده از قرارداد مربوطه

توضیحات

فرم های مرخصی : با توجه به اینکه استفاده پرسنل از مرخصی های روزانه و ساعتی میبایست با تکمیل فرم مربوطه و تایید کارفرما انجام گردد و در نهایت ، مرخصی های استفاده شده از مجموع سالیانه کسر گردد تا مانده مرخصی استحقاقی ذخیره شده پرسنل ( در صورت وجود ) قابل محاسبه و پرداخت باشد ، این فرم از اختلافات و ادعاهای آتی به صورت قطعی پیشگیری مینماید

دیدگاهتان را بنویسید