دانلود فرم درخواست مساعده

دانلود فرم درخواست مساعده

کلیه ارتباطات کاری فی مابین کارگران و کارفرمایان تابع تشریفات و فرم های اداری می باشد که مورد تایید وزارت کار بوده و جهت استناد به این موارد استفاده از این فرم ها الزامی میباشد .
مخاطب : مدیران ، کارفرمایان ، مدیران مالی و اداری شرکتها و سازمانها
نوع محصول: فرم مساعده پرسنل
دسترسی: دریافت لینک دانلود به محض خرید آنلاین
مزایای خرید محصول : پشتیبانی و مشاوره رایگان جهت استفاده از قرارداد مربوطه

توضیحات

فرم وام و مساعده : پرداخت وام و مساعده به پرسنل از رویه معمول شرکت ها و سازمان ها میباشد که این موضوع هم تابع تشریفات اداری خاص خود میباشد .
یکی از مواردی که قانون گذار حساسیت خود را به آن اعلام نموده است انجام رویه صحیح پرداخت وام و نیز تعیین میزان اقساط و نحوه تسویه وام از مطالبات کارگران مانند سنوات خدمت ، مانده مرخصی و عیدی سال آخر میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید