قرارداد اجاره خودرو باری

این قرارداد برای انعقاد قرارداد با پیمانکارانی که در حوزه فعالیت اجاره خودرو باری در پروژه های ساختمانی مشغول بکار هستند به استناد قوانین حقوقی و مدنی کشور طراحی و تنظیم گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید