دانلود قرارداد درصدی پرسنل سالن های زیبایی

تومان290,000

پرسنل درصدی در سالن های زیبایی که بدون بیمه تامین اجتماعی به فعالیت میپردازند جز منابع انسانی اصلی این حوزه محسوب میگردند و اکثر مشکلات و اختلافات مدیران سالن های زیبایی نیز با این گروه از پرسنل میباشد .
مخاطب : مدیران ، کارفرمایان سالن های زیبایی – آرایشگاه ها
نوع محصول: نمونه قرارداد پرسنل درصدی ( غیر بیمه ای) سالن های زیبایی
دسترسی: دریافت لینک دانلود به محض خرید آنلاین
مزایای خرید محصول : پشتیبانی و مشاوره رایگان جهت استفاده از قرارداد مربوطه

توضیحات:

پرسنل درصدی در سالن های زیبایی که بدون بیمه تامین اجتماعی به فعالیت میپردازند جز منابع انسانی اصلی این حوزه محسوب میگردند و اکثر مشکلات و اختلافات مدیران سالن های زیبایی نیز با این گروه از پرسنل میباشد .به غیر از این پرسنل نحوه رابطه با دیگر نفرات شاغل در آرایشگاه نیز تابع مقررات جدای از دیگر صنوف و به صورت تخصصی میباشد .