دانلود قرارداد مربیان باشگاه

تومان250,000

این قراداد مخصوص مربیان باشگاههای ورزشی می باشد که مشمول قانون کار نبوده و بصورت درصدی و یا تعداد ورزشکار دستمزد محاسبه میگردد.که با این قرارداد تمامی مسئولیت های کارفرمایی مالک باشگاه در قبال اینگونه پرسنل از وی سلب می گردد.و مربی خودش کارفرما تلقی می شود.

مخاطب : مدیران ، کارفرمایان ، مدیران مالی و اداری باشگاه های ورزشی
نوع محصول: قرارداد کار مربی باشگاه
دسترسی: دریافت لینک دانلود به محض خرید آنلاین
مزایای خرید محصول : پشتیبانی و مشاوره رایگان جهت استفاده از قرارداد مربوطه

توضیحات

با توجه به اینکه پرسنل درصدی در بخش خصوصی اکثرا تابع شرایط خارج از قانون کار بوده و کارفرمایان تکلیفی به بیمه نمودن آنها ندارند لذا انعقاد قرارداد کار مشمول قانون کار با اینگونه پرسنل باعث میشود که در زمان شکایت ، کارفرمایان مجبور به بیمه نمودن و پرداخت سنوات عیدی و پاداش به آنها گردند .

در صورتی که چنین پرسنلی را در مجموعه خود دارید جهت پیشگیری از اختلافات همچنین جرایم و مجازاتها نسبت به تهیه قرارداد کار مربی باشگاه ( بدون بیمه ) اقدام نمایید