بایگانی برچسب: اضافه کاری به انگلیسی

اضافه کاری سال ۱۴۰۰+ آموزش نحوه محاسبه

با توجه به انجام اضافه کاری در اغلب کارگاه ها لازم است کارگران و کارفرمایان با مقررات و نحوه محاسبه اضافه کاری سال ۱۴۰۰ آشنا شوند. برای ارجاع کار اضافه به کارگران باید شرایط قانونی آن رعایت شود. پس از تحقق شرایط ارجاع اضافه کاری ۱۴۰۰ باید سقف ساعات کار رعایت و محاسبه اضافه کاری […]