بایگانی برچسب: اموزش محاسبه مالیات

آموزش محاسبه مالیات حقوق کارگران

  در این بخش از آموزش به بررسی و محاسبه مالیات کسورات مالیات حقوق ۱۴۰۰ کارگران می پردازیم. در مواد ۸۴ و ۸۶ قانون مالیات های مستقیم کارفرما مکلف است مالیات بر حقوق کارگران خود را به طور ماهیانه محاسبه و از حقوق آنان کسر نماید و طبق لیست های مخصوص به حساب سازمان امور […]