بایگانی برچسب: بیمه در قرارداد کار

آیا نمونه قرارداد کار موقت بدون بیمه قراردادی صحیح است؟

کار کردن در معنای قانونی آن به ارائه کالا یا خدمات در مقابل دریافت مزد مشخص گفته می ­شود. امروزه با افزایش کارخانه ها ، کارگاه ها، شرکت های پیمانکاری و غیره نیاز به نیروی کار نیز افزایش پیدا کرده است؛ و همین موضوع باعث قاعده‌مندسازی اقدامات در این زمینه و ایجاد قوانین و مقررات […]