بایگانی برچسب: تامین اجتمایی

سابقه بیمه و سخت و زیان آور خدمت سربازی

سابقه بیمه و سخت و زیان آور بودن خدمت سربازی با توجه به این که دوره خدمت سربازی به چه شکل سپری شده باشد دارای شرایط متفاوتی است. حالت های مختلف خدمت سربازی به این صورت هستند: خدمت سربازی عادی – خدمت سربازی نظامی و در مناطق جنگی و جبهه های حق علیه باطل – امریه سربازی و سپری کردن دوره […]