بایگانی برچسب: تنظیم دادخواست طرح دعوای اثبات وصیت مالی چگونه است؟

دعوای اثبات وصیت مالی چیست؟ چه نکات حقوقی دارد؟

موضوع ارث و وصیت، از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با قانون مدنی است. وصیت‌نامه می‌تواند در انواع و با روش‌های مختلفی تنظیم شود. دعوای اثبات وصیت مالی از رایج‌ترین دعاوی مالی مرتبط با وصیت است که نکات بسیار مهمی دارد. به همین خاطر در این مطلب  به موضوع دعوای اثبات وصیت مالی و نکات حقوقی مهم […]