بایگانی برچسب: حق مسکن ۱۴۰۰ کارگران

حق مسکن ۱۴۰۰ کارگران + قرارداد کار

افزایش حق مسکن ۱۴۰۰ پس از طی مراحل تصویب که شامل پیشنهاد افزایش حق مسکن در شورای عالی کار، ارائه پیشنهاد افزایش حق مسکن به هیات دولت توسط وزیر کار، بررسی پیشنهاد افزایش حق مسکن سال ۱۴۰۰ در کمسیون اقتصادی دولت و در نهایت تصویب بخشنامه حق مسکن ۱۴۰۰ در هیات دولت است به ایستگاه آخر رسید. […]