بایگانی برچسب: سال جدید قرارداد جدید

قراردادهای الکترونیکی چیست و چه نکاتی دارد؟

قرارداد‌های الکترونیکی

پیشرفت فناوری در حوزه حقوق سبب شده است حقوق تجارت الکترونیک، یکی از عرصه‌های مهم قانون‌گذاری در جامعه باشد. قراردادهای الکترونیکی نیز از نتایج این پیشرفت بوده که برای اشخاص امکان ابراز توافق به شکل مجازی و غیرحضوری را فراهم می‌سازد. با این حال اطلاعات حقوقی عمومی در خصوص قراردادهای الکترونیکی به اندازه قراردادهای معمول […]