بایگانی برچسب: ضرر

دعوای مطالبه خسارت اعم از خسارت و ضرر و زیان قهری یا قراردادی چیست؟

تا به حال شده کسی به شما خسارتی وارد کند و شما ندانید، چه نوع خسارتی‌ست و چطور باید آن را مطالبه کنید؟ دعوای مطالبه خسارت اعم از خسارت و ضرر و زیان قهری یا قراردادی از موضوعات مهم حقوقی است که هم در مباحث مدنی و هم در مضوعات کیفری بسیار پرکاربرد است. دعوای […]