بایگانی برچسب: ظهر نویسی

دعوی ابطال ظهرنویسی چک + مشاوره حقوقی دعاوی مربوط به ابطال چک

چک چیست؟ اسناد تجاری در قانون تجارت ایران به صورت دقیق تعریفی ارائه نشده است لیکن تعریفی که دکترین از اسناد تجاری ارائه داده است عبارت است از: هر سندی که در تجارت و در روابط بازرگانی به‌کار برود و علاوه بر اینکه مورد حمایت خاص قانون‌گذار در قانون تجارت قرار گرفته، دارای اوصاف خاص […]