بایگانی برچسب: عواقب گرفتن بیمه بیکاری

بیمه بیکاری چیست + قانون جدید بیمه بیکاری1400

امروز می خواهیم راجب بیمه بیکاری صحبتی داشته باشیم که در مجموعه بیمه بیکاری مشمول چه کسانی هست و بیمه بی کاری چیه و از لحاظ قانونی یعنی چی و آیا بیمه بیکاری جزو سابقه محسوب می شود و در مورد مبلغ بیمه بیکاری صحبت کنیم.