بایگانی برچسب: قرارداد کار دائم

فسخ قرارداد کار از طرف کارگر و کارفرما چه نکاتی دارد؟

کارگر و کارفرما با توجه به قانون کار چه کسانی هستند؟ با استناد به ماده 2 قانون کار، کارگر کسی می‌باشد که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. در مقابل به موجب ماده 3 قانون فوق، کارفرما شخصی حقیقی یا […]