بایگانی برچسب: مشاغل سخت دنیا

مشاغل سخت و زیان آور و نحوه رسیدگی به درخواست‌

مشاغل سخت و زیان آور کارهایی هستند که در آن‌ها عوامل محیط کار غیر استاندارد و بیش از حد مجاز است. عوامل مهم زیان آور محیط کار عبارتند از: عوامل فیزیکی، عوامل شیمیایی، عوامل مکانیکی، عوامل بیولوژیکی و عوامل روانی. اگر کارگر از لحاظ شدت و مدت در محیط کار با عوامل زیان آور بیش […]