بایگانی برچسب: پیگیری بیمه بیکاری

بیمه بیکاری چیست + قانون جدید بیمه بیکاری1400

امروز می خواهیم راجب بیمه بیکاری صحبتی داشته باشیم که در مجموعه بیمه بیکاری مشمول چه کسانی هست و بیمه بی کاری چیه و از لحاظ قانونی یعنی چی و آیا بیمه بیکاری جزو سابقه محسوب می شود و در مورد مبلغ بیمه بیکاری صحبت کنیم.

چطور پیگیری بیمه بیکاری را انجام دهیم؟

چطور پیگیری بیمه بیکاری را انجام دهیم؟ در این مقاله سعی داریم تا شرایط دریافت و پیگیری بیمه بیکاری را شرح دهیم. از نظر قانون: بیکار، بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شود و آماده به کار باشد. مطابق این قانون بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی کارگاه مربوط، […]