دانلود قرارداد استخدام کارمزد ساعتی

دانلود قرارداد استخدام کارمزد ساعتی

ین قرارداد برای پرسنلی که بصرت کارمزد ساعتی کار می کنند کاربرد داشته که میزان حقوق دریافتی آنان به استناد قانون کار و بر اساس جمع کارمزد ها در میزان ساعات تعیین شده در ماه می باشد که کاربرد آن معمولا در تعمیرگاههای خودرو یا تولیدی های قطعات و یا واحد بسته بندی و غیره می باشد که باعث افزایش راندمان کار کارگران و استادکاران می گردد.

ین قرارداد برای پرسنلی که بصرت کارمزد ساعتی کار می کنند کاربرد داشته که میزان حقوق دریافتی آنان به استناد قانون کار و بر اساس جمع کارمزد ها در میزان ساعات تعیین شده در ماه می باشد که کاربرد آن معمولا در تعمیرگاههای خودرو یا تولیدی های قطعات و یا واحد بسته بندی و غیره می باشد که باعث افزایش راندمان کار کارگران و استادکاران می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید